CrimethInc. Tour in Sweden and Finland

:

From Democracy to Freedom & Resistance in the Age of Trump

Categories:

This June, CrimethInc. operatives will be traveling throughout Sweden and Finland presenting on our book, From Democracy to Freedom, and comparing notes with Scandinavian anarchists, anti-fascists, and rebels about resistance to tyranny around the world. We will be visiting the book fairs in Stockholm and Malmö and nearly a dozen other towns. Please join us at one of these events!

If you are interested in hosting a CrimethInc. presentation in your town, university, or elsewhere, contact us: rollingthunder@crimethinc.com.

June 2: Stockholm Anarchist Book Fair, Sweden

We will be presenting on From Democracy to Freedom at Stockholm’s day-long Anarchist Book Fair alongside many other speakers and publishers.

Democracy is the most universal political ideal of our day. George Bush invoked it to justify invading Iraq; Obama congratulated the rebels of Tahrir Square for bringing it to Egypt; Occupy Wall Street claimed to have distilled its pure form. From the Democratic People’s Republic of Korea to the autonomous region of Rojava, practically every government and popular movement calls itself democratic.

And yet it was democracy that brought Donald Trump to power, not to mention Adolf Hitler.

What is democracy, precisely? How can we defend ourselves against democratically-elected tyrants? Is there a difference between government and self-determination, and are there other ways to describe what we are doing together when we make decisions? Drawing on From Democracy to Freedom, the latest book from the CrimethInc. collective, we will explore these questions and more. Join us for a lively discussion!

June 4: Turku, Finland

Anarchist Resistance in the Trump Era // Trumpin aikakauden aktivismi Yhdysvalloissa

7 pm, here.

How did Trump come to power, and what does his rise tell us about this era? What strategies are anarchists in the USA using to counter Trump’s agenda and the rise of grassroots nationalism?

Framing Trump’s Presidency in a global context, we will discuss the new conditions for social struggle and explore the approaches to self-organization and self-defense that anarchists have employed in the United States since the end of 2016.

Miten Trump pääsi valtaan ja mitä se kertoo aikakaudesta, johon olemme matkalla? Mitä strategioita anarkistit Yhdysvalloissa käyttävät torjuakseen Trumpin agendaa ja ruohonjuuritason nationalismin nousua? Pohdimme valtakautta globaalissa kontekstissa ja keskustelemme uusista olosuhteista yhteiskunnalliselle kamppailulle, sekä tutkailemme itseorganisoinnin ja itsepuolustuksen tapoja, joita anarkistit ovat Yhdysvalloissa hyödyntäneet vuodesta 2016 lähtien.

June 5: Helsinki, Finland

Anarchist Resistance in the Trump Era // Anarkistinen vastarinta Trumpin aikakaudella

6 pm, here

June 6: Tampere, Finland

From Democracy to Freedom

5 pm at Kirjastotalo Metso, Pirkankatu 2, 33210 Tampere, Finland

Demokratiasta vapauteen - Valtiovallan ja itsemääräämisoikeuden eroista

Demokratiasta on tullut aikamme universaalein poliittinen ideaali. George Bush vetosi siihen oikeuttaessaan hyökkäystä Irakiin, Obama onnitteli Tahrir aukion kapinallisia sen tuomisesta Egyptiin ja Occupy Wall Street julisti löytäneensä sen puhtaimman muodon. Käytännössä jokainen hallitus ja kansanliike kutsuu itseään demokraattiseksi aina Pohjois Korean Demokraattisesta Kansantasavallasta Rojavan autonomiseen alueeseen.

Mutta mitä demokratia tarkkaan ottaen on? Onko olemassa jokin yhdistävä tekijä näiden erilaisten demokraattisuuden ilmausten välillä? Ja pystyykö yksikään niistä täyttämään lupauksensa? Tällä luennolla lähestytään demokratian käsitystä kriittisestä näkökulmasta, ja tarkastellaan kuinka demokraattiset diskurssit ovat palvelleet viimeaikaisia yhteiskunnallisia liikkeitä Yhdysvalloissa, Espanjassa, Kreikassa, Bosniassa, Sloveniassa ja muualla ympäri maailmaa. Luennolla pohditaan myös sitä, mitä tarkoittaisi, jos vapautta tavoiteltaisiin pikemmin suoraan kuin demokraattisen hallinnon kautta.

Luento pohjautuu Crimethincin kirjaan, joka on syntynyt vuosien kansainvälisen keskustelun tuloksena, jossa on ollut mukana eri yhteiskunnallisiin liikkeisiin ympäri maailman osallistuneita henkilöitä. Sen ytimessä on kysymys siitä, mitä me oikeastaan olemme tekemässä, kun teemme päätöksiä yhdessä.

Luennon kieli on englanti.

Aiheesta lisää Crimethincin sivuilla

Suomennettu kappale From Democracy To Freedom - kirjasta

Crimethincin demokratiakritiiksitä kiinnostuneet voivat myös lukea vanhemman suomennetun tekstin “Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen

June 7: Oulu, Finland

Anarchist Resistance in the Trump Era // Anarkistinen vastarinta Trumpin aikakaudella

6 pm here hosted by Oulutopia

June 8: Boden and Luleå, Sweden

We will present on From Democracy to Freedom in Boden, then Resistance in the Trump Era in Luleå.

June 9: Umeå, Sweden

From Democracy to Freedom

June 10: Gävle, Sweden

From Democracy to Freedom

Joe Hill gården (Joe Hill’s childhood home), 5 pm.

June 11: Uppsala, Sweden

From Democracy to Freedom

Ungdomens Hus, Svartbäcksg. 32, at 6 pm

June 13: Nyköping, Sweden

From Democracy to Freedom

Nyköpings LS av SAC, 7 pm.

June 14: Gothenburg, Sweden

From Democracy to Freedom

Syndikalistiska Forum, Övre Husargatan 27, 5 pm

June 16-17: Malmö Anarchist Book Fair, Sweden

We will conclude with a presentation of From Democracy to Freedom at the Malmö Anarchist Book Fair.